Україна

Члени Кластеру

-----------------------Агрікола, ГО----------------------

Рік приєднання до ReedBase Кластеру: 2017

 

Місто та рік реєстрації: м. Рені Одеської області, 2006

 

Основна територія діяльності: Придунав’я

 

Основні сфери діяльності:

 

1.  Охорона природи і Екоосвіта

2.  Підтримка

 • Сталого Використання природних ресурсів
 • Сталого розвитку сільсього господарства
 • Сталого туризму
 • Екологічного сільського господарства
 • Екотуризму і Агротуризму

3.  Збереження культурної і історичної спадщини

 

 

 

 

Сторінка у FВ: Агрікола

Контактна персона

Наталія Горіап agricola.ua@gmail.com

--------Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону--------

Рік приєднання до Reedbase кластеру: 2017

 

Місто та рік реєстрації: м. Одеса, 2017

 

Основна територія діяльності: Придунав’я

 

Основні сфери діяльності:

 

1.  Сприяння

 • Ефективній реалізації регіональної політики, транскордонного та прикордонного співробітництва у сфері охорони довкілля;
 • Розвитку сталої енергетики, енергоефективності та енергозбереження;
 • Соціально-економічному розвитку регіонів, підвищенню конкурентоспроможності підприємств, розвитку малого та середнього бізнесу.

2.  Моніторинг якості води, грунту та повітря.

 

 

 

 

Веб сайт: danube.odessa.gov.ua

 

Сторінка у FВ: Danube SD

Контактна персона

Ігор Миколайович Усатюк danube.center.sd@gmail.com

-------Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України-------

Рік приєднання до Reedbase кластеру: 2017

Місто та рік реєстрації: Одеса, 1970

Основна територія діяльності: Чорноморський регіон

Основні сфери діяльності:

 1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень економічної науки.
 2. Формування науково-прикладного фундаменту розвитку ринкового середовища.
 3. Впровадження
 • Стратегії сталого розвитку України
 • Механізмів екологізації економіки

4.  Посилення

 • Конкурентоспроможності економіки Українського Причорномор’я та Придунав’я
 • Розвитку транзитно-транспортного потенціалу України

Веб сайт : impeer.od.ua


Сторінка у FВ: IMPEERofNASofUkraine

Контактна персона

Олег Рубель
rubeloleg@gmail.com

--------------------Інститут єконологіі-------------------

Рік приєднання до Reedbase кластеру : 2018

 

Місто та рік реєстрації: Одеса, 2014

 

Основна територія діяльності: Одеська область

 

Основні сфери діяльності:

 

1.  Eкологія і охорона довкілля

2.  Екологічна просвіта

3.  Раціональне продокористування

4.  Сталий розвиток

5.  Проведення наукових досліджень

6.  Розвиток екологічної демократії та забезпечення екологічних прав людини.

 

 

 

 

 

 

Веб сайт: econology.org.ua


Сторінка у FВ: instituteeconology

Контактна персона

Олег Рубель
rubeloleg@gmail.com

--------------Агенція європейських інновацій-------------

Рік приєднання до Reedbase кластеру : 2017

 

Місто та рік реєстрації: Львів, 2010

 

Основна територія діяльності: Україна

 

Основні сфери діяльності:

 

 1.  Підтримка університетів, науково-дослідних установ, малих та середніх підприємств, громадських організацій та місцевих органів влади у підготовці та реалізації міжнародних інноваційних проектів щодо пріоритетів сталого економічного розвитку в галузі ІТС, креативної економіки, освіти, екології, відновлюваної енергетики, сільського господарства, зокрема в рамках програм HORIZON2020, ENI та інших програм.

2.  Формування демократичних цінностей та розвиток громадянського суспільства

3.  Консалтингові та дослідницькі послуги.

 

 

Веб сайт: aei.org.ua

 

Сторінка у FВ: InnoEU.UA/


Твіттер: AEI_UA

Контактна персона

Олесь Кульчицький info@aei.org.ua

------------------Ізмаїльський державний гуманітарний університет------------------

Рік приєднання до Reedbase кластеру : 2017

 

Місто та рік реєстрації:Аккерман, 1940

 

Основна територія діяльності: : Одеська область

 

Основні сфери діяльності:

 

1.  Підготовка висококваліфікованих кадрів для народної освіти: гуманітарні та суспільні наукі

2.  Екологічна просвіта

3.  Проведення наукових досліджень

Веб сайт: idgu.edu.ua/

 

Twitter: Izmaiuniversity

Контактна персона

Кічук Ярослав Валерійович idgu@ukr.net

Підтримка Секретаріату Reedbase здійснюється громадською організацією «Агрікола»